Digitale transformatie in de Rotterdamse haven

De Does Logistics Matter? Podcast gaat over trends en innovaties in supply chain en logistiek en is de Engelstalige evenknie van Logistiek met… In deze aflevering horen we Martijn Thijsen, Hoofd Digitale Strategie en Transformatie bij Havenbedrijf Rotterdam.

Een netwerk van knooppunten

In een digitale wereld zijn de toeleveringsketens niet langer sequentieel, maar vormen ze netwerken van knooppunten. De Rotterdamse haven is zo’n knooppunt.

De grootste Europese haven vierde dit jaar haar 90e verjaardag, maar in tegenstelling tot de meeste 90-jarigen loopt de Rotterdamse haven voorop in digitale ontwikkelingen. De haven verstevigt haar positie als belangrijk digitaal knooppunt in het wereldwijde netwerk.

Martijn vertelt over vier belangrijke fases van digitalisering:

Datastandaarden – een digitale wereld is gebouwd op data en een gemeenschappelijke taal. Een traditioneel voorbeeld van het belang van een gemeenschappelijke taal is de gemeten diepte in een haven. Nederland gebruikte tot voor kort Nieuw Amsterdams Peil als maatstaf voor diepte. Onlangs is de haven overgeschakeld naar Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT), een internationale standaard die veel vaker wordt gebruikt.

Digitale infrastructuur – net als in de fysieke haven heeft ook een digitale haven de juiste infrastructuur nodig om dienstverlening rondom deze infrastructuur mogelijk te maken. De digitale haven creëert de mogelijkheid voor nieuwe diensten die de efficiëntie van veel operaties in de haven verhogen.


Interoperabiliteit – net als een gemeenschappelijke taal is het belangrijk dat alle digitale partijen in een haven verbinding kunnen maken en kunnen samenwerken.

Diensten – de haven is maar een haven. Waterwegen, kades en andere infrastructuur. De bedrijven die de haven en haar faciliteiten gebruiken, bouwen de diensten. Net als de fysieke haven maakt de digitale haven de ontwikkeling van deze diensten mogelijk.

Digitale Transformatie en de haven van de toekomst

In deze aflevering vertelt Martijn over mooie voorbeelden van digitale innovatie in de Rotterdamse haven. We blikken ook terug op de geschiedenis van de digitale ontwikkeling in de haven, die al in de jaren tachtig begon! Martijn kijkt ook naar de toekomst en vertelt over enkele van de digitale innovaties die we in de toekomst zouden kunnen zien.

Vergelijkbare berichten